Danes je 4.8.2020

Input:

Upokojitev ali odpoved?

13.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.01.2.3 Upokojitev ali odpoved?

Aleksandra Messner Šmid, mag. prav.

V podjetju imamo zaposlenega delavca, ki je letos septembra izpolnil pogoje za upokojitev. Star je 62 let in še ne razmišlja o upokojitvi. Ali obstaja način, na podlagi katerega bi delodajalec zaposlenega “poslal“ v penzijo? Ali bi mu lahko podali poslovni razlog, saj ga dejansko več ne potrebujemo?

Pogoje za pridobitev pravice do pokojnine določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), in sicer zlasti v 27. členu in naslednjih, iz katerih izhaja, da sta upokojitev in pokojnina pravica (in ne dolžnost) delavca, kar pomeni, da delavca v upokojitev in prejemanje pokojnine ni mogoče prisiliti, izpolnjevanje pogojev za upokojitev pa tudi ne predstavlja razloga, iz katerega bi delodajalec delavcu lahko odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Spredaj navedeno stališče zastopa tudi sodna praksa, in sicer je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v sklepu z opr. št. VIII Ips 102/2015 z dne 13. 7. 2015 med drugim zapisalo, da je uveljavitev pravice do (starostne) pokojnine v vsakem primeru odvisna od odločitve posameznega delavca, saj se mu, tudi ko delavec izpolni pogoje za upokojitev, če se za to sam ne odloči, ni treba upokojiti. Iz dejanskega stanja ni razvidno, ali spadate v javni ali zasebni sektor.