Danes je 8.7.2020

Input:

Uporaba DDV stopnje pri nudenju pogrebnih storitev - pojasnilo FURS

26.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.06.1.3 Uporaba DDV stopnje pri nudenju pogrebnih storitev – pojasnilo FURS

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Med dobave, pri katerih se uporabi znižana, 9,5 % stopnja, se skladno s 15. točko Priloge I k ZDDV-1 uvrščajo tudi storitve pokopa in upepelitve, skupaj s prometom blaga, ki je neposredno povezan s pokopom ali upepelitvijo in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev. Omenjeno določbo podrobneje opredeljuje 58. člen PZDDV, ki določa, da se med tovrstne storitve uvrščajo storitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti S/96.030, in sicer:

• pokop in upepelitev;

• priprava mrtvih za pokop ali upepelitev in balzamiranje ter storitve grobarjev;