Danes je 21.9.2019
Input:

Upoštevanje kolektivnih pogodb

21.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.09.2.4 Upoštevanje kolektivnih pogodb

Urška Krivec, univ. dipl. prav., Odvetniška pisarna Bohl

Zasebno podjetje zaposluje zdravstveni kader (zaradi koncesij mora upoštevati tudi Zakon o zdravstveni dejavnosti) in večinoma upošteva pravila , ki jih določajo Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike. Na določbe teh kolektivnih pogodb se sklicuje tudi sindikat gostinstva in turizma, s katerim ima podjetje sklenjeno podjetniško kolektivno pogodbo. Predstavniki sindikata menijo, da Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma za zaposlene v podjetju ne velja, čeprav je v njej navedena tudi dejavnost 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, ki jo ima podjetje registrirano.

Podjetje želi posodobiti disciplinske sankcije, navedene v pravilniku o disciplinski in odškodninski odgovornosti, iz katere izhaja, da lahko opomin kot disciplinsko sankcijo določi že na podlagi ZDR-1, medtem ko lahko denarno kazen ali