Danes je 26.5.2020

Input:

Vpliv epidemije COVID-19 na računovodsko poročanje po SRS

20.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2.3 Vpliv epidemije COVID-19 na računovodsko poročanje po SRS

Mateja Vrankar

Izbruh epidemije koronavirusne bolezni COVID-19 je povzročil velike motnje v poslovanju slovenskih podjetij v času, ko večina podjetij še pripravlja računovodske izkaze in letna poročila za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2019. V tem članku želimo izpostaviti nekatera določila slovenskih računovodskih standardov (SRS20162016) in ZGD-1, ki jih moramo upoštevati pri sestavljanju letnega poročila. Določila Mednarodnih standardov računovodskega poročanja so vsebinsko enaka. Gre za naslednje teme:

- dogodki po koncu poslovnega leta

- predpostavka delujočega podjetja

- slabitev sredstev

- merjenje poštene vrednosti

Dogodki po koncu poslovnega leta

Dogodki po koncu poslovnega leta so dogodki, ki se zgodijo med koncem poslovnega leta in datumom odobritve računovodskih izkazov s strani poslovodstva. Določila v zvezi s temi dogodki vsebuje ZGD-1, ki v 70. členu ZGD-1 določa, da mora podjetje v poslovnem poročilu opisati vse pomembne dogodke, ki so nastopili po koncu