Danes je 28.7.2021

Input:

Vzdrževanje ali investicija pri opredmetenih osnovnih sredstvih

15.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.07.1.1 Vzdrževanje ali investicija pri opredmetenih osnovnih sredstvih

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Stroške vzdrževanja uvrščamo med stroške storitev. Za knjigovodsko razvidovanje in obračunavanje stroškov storitev uporabljamo SRS2016 12. Med stroške storitev uvrščamo stroške, ki niso stroški materiala, amortizacije in dela (SRS2016 12.1.). Stroške storitev pripoznavamo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so povezani z nastalimi gospodarskimi koristmi (SRS2016 12.10.). Pomembni stroški storitev v zvezi z OOS so stroški vzdrževanja, ki jih, glede na posledično nastale koristi, delimo na:

a) stroške, ki povečujejo prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi (npr. vgradnja robotske nadgradnje v stroj, zaradi povečanja proizvodnih zmogljivosti stroja, obnova in razširitev proizvodnih prostorov zaradi namestitve nove proizvodne linije, zamenjava strešne kritine