Danes je 18.4.2021

Input:

Vzdrževanje osnovnega sredstva

25.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

1.30 Vzdrževanje osnovnega sredstva

Fenja Borštnar

Gospodarska družba ima med svojimi sredstvi tudi osnovno sredstvo za opravljanje proizvodne dejavnosti, katerega knjigovodska vrednost je več kot 200.000 evrov. Posledično so visoki tudi stroški vzdrževanja tega sredstva.

Vrednost materiala, ki ga podjetje običajno kupi samo in tudi samo (včasih pa zanj servisno podjetje) vgradi oz. zamenja na osnovnem sredstvu, tako praviloma presega 500 evrov, neredko nekaj tisoč evrov.

SRS2016 1.16 določa, da se kot stroški oz. odhodki pripoznajo stroški popravil oz. vzdrževanj OOS, ki obnavljajo ali ohranjajo gospodarske koristi na osnovi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti, za kar menimo, da gre v takšnih primerih (in ne za del osnovnega sredstva s pomembno vrednostjo po