Danes je 4.8.2020

Input:

Začasno delo tujcev

13.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.01.2.4 Začasno delo tujcev

Mag. Boštjan J. Turk

V novo nastajajočem objektu, ki je sicer še v gradnji, bodo montažo stroja izvajali tuji delavci, strokovnjaki iz Tajvana. Kakšno dokumentacijo morajo imeti in kdo to izda? Delo bodo opravljali predvidoma 3 tedne?

V vašem primeru bo šlo za začasno delo tujcev, ki prihajajo iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU). Tuji delavci imajo tako možnost opravljati začasno delo v Republiki Sloveniji (in v njej prebivati) na podlagi enotnega dovoljenja (točka 1) ali pa zgolj na podlagi prijave na Zavodu RS za zaposlovanje (točka 2).

Enotno dovoljenje (vključno z ustreznim soglasjem)

Tujci iz tretjih držav, ki v Slovenijo prihajajo z namenom dela, lahko opravljajo delo na podlagi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki ga izda upravna enota (ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj – dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja).

Enotno