Danes je 26.9.2020

Input:

Začasno povečan obseg dela - nadure in prerazporeditev delovnega časa

11.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.24.2.6 Začasno povečan obseg dela – nadure in prerazporeditev delovnega časa

Aleksandra Messner Šmid, mag. prav.

V trgovinah izvajamo inventure, ki trajajo cel dan, tudi ob sobotah. Zaposlenim smo izdali sklepe o nadurnem delu, delovni čas se je tudi prerazporedil. Redne ure so npr. od 7. do 15. ure, nadure pa od 15. do 19. ure. V soboto se nadure štejejo od 7.00 do 19.00. S tem ne presežemo fonda 56 ur na teden. Večina zaposlenih v mesecu novembru preseže fond 20 nadur mesečno, v celem letu pa ne presežejo letnega fonda oz. se mu niti ne približajo. Zanima me, ali lahko novembra delavcu odredimo npr. 40 nadur in mu jih tudi izplačamo.

V opisanem dejanskem stanju omenjate tako nadurno delo kot tudi prerazporeditev delovnega časa, pri čemer ni točno razvidno, ali začasno povečan obseg dela rešujete (oz. želite reševati) z nadurami ali s t. i. začasno (neenakomerno) prerazporeditvijo delovnega časa, ki sta dva različna pravna instituta, vsak s svojimi pravili in pogoji. Zaradi pomanjkanja relevantnih podatkov (zlasti, ali in katere kolektivne pogodbe vas zavezujejo, nadalje vsebina teh kolektivnih pogodb in določila v pogodbah o zaposlitvi, ki se nanašajo na obravnavano tematiko) konkretnega odgovora na tem mestu ni mogoče podati, ampak je pojasnjena zakonska ureditev nadurnega dela in neenakomerne oziroma začasne prerazporeditve delovnega časa, na podlagi katere je ob poznavanju vsebine vseh zgoraj omenjenih pravnih aktov mogoče presoditi, katera rešitev in na kakšen način je v konkretnem primeru pravilna in najustreznejša.

Razporeditev delovnega časa ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 148. členu. Sama določitev dnevnega ali tedenskega delovnega časa in njegova razporeditev je skladno z 31. členom ZDR-1 obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi, pri čemer je lahko ta v pogodbi o zaposlitvi naveden konkretno, lahko pa se pogodba o zaposlitvi glede delovnega časa sklicuje na zakon ali kolektivno pogodbo. Če pogodba o zaposlitvi delovni čas izrecno ureja in pride do njegove spremembe, je skladno z 49. členom ZDR-1 potrebna tudi sprememba pogodbe o zaposlitvi.