Danes je 4.8.2020

Input:

Zaposlitev prokurista

14.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.01.2.5 Zaposlitev prokurista

mag. Katja Erjavšek Malič, KER

Zaposlenega imamo vodjo nabave, ki ga direktor želi imenovati za prokurista in mu dodeliti več pooblastil ter neko finančno nadomestilo za opravljanje te funkcije. Ali se lahko z njim sklene še eno dodatno, civilno pogodbo (poleg pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto vodja nabave). Kakšna je potem obdavčitev?

Dopuščamo tudi možnost, da se ga zaposli na delovno mesto prokurist (ki se ga sistemizira – tako kot delovno mesto direktorja) in se ga nanj zaposli v skladu z ZDR-1 in kolektivno pogodbo? Kakšna je najboljša rešitev?

Zakon o gospodarskih družbah (ZDG-1) v 35. členu določa,