Danes je 3.12.2021

Input:

Zaprtje d.o.o. in odpis terjatev oziroma finančne naložbe

23.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.10.2.7 Zaprtje d.o.o. in odpis terjatev oziroma finančne naložbe

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Lastnik (SI materinska družba d.o.o.) si želi v najkrajšem času zapreti SI hčerinsko družbo d.o.o., ki je v njeni 100 % lasti. Hčerinska družba ima poravnane vse obveznosti, razen obveznosti do materinske družbe iz naslova nakupa blaga v višini X evrov. Hčerinska družba nima več nobenega premoženja in tega dolga ne more poplačati, kapital družbe je negativen. Kakšne možnosti ima materinska družba za zaprtje te hčerinske družbe? Naložba se pri materinski družbi vodi po nabavni vrednosti.

Zaprtje d.o.o.

V obravnavanem primeru, ko ima gospodarska družba dolg oziroma v primeru prezadolženosti sledi stečajni postopek. V kolikor bi imela družba poplačane vse obveznosti bi bilo možno prenehanje po skrajšanem postopku brez