Danes je 3.7.2020

Input:

Zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti

29.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

3.9 Zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti

Kaja Breznik Ladinik

Glejte tudi članek Rubež.

Če zakon o obdavčenju tako določa ali če davčni organ na podlagi podatkov iz uradnih evidenc oz. drugih podatkov utemeljeno pričakuje, da bo izpolnitev oz. plačilo davčne obveznosti onemogočeno ali precej oteženo, davčni organ zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti pred izdajo odločbe ali pred potekom roka za predložitev obračuna davka oz. za zavarovanje plačila v primeru odloga ali obročnega plačila davčne obveznosti. (1)

Namen sredstev zavarovanja je v tem, da če zavezanec za davek davčne obveznosti ne bo izpolnil oz. če je ne bo plačal v predpisanem roku, bo davčni organ unovčil predloženi instrument zavarovanja. (2) S sredstvi zavarovanja se torej skuša zagotoviti izpolnitev davčne obveznosti oz. kot že samo ime pove, zavarovati izpolnitev oz. plačilo davčne obveznosti v predpisanem roku.

Davčni organ zavaruje izpolnitev davčne obveznosti pred izdajo odločbe ali po poteku roka za predložitev obračuna davka,