Danes je 5.12.2022

Input:

Davek od dohodkov pravnih oseb Davčna osnova – rezervacije (izbor iz dokumenta FURS)

21.6.2022, Vir: FURS

V dokumentu DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB, Davčna osnova – rezervacije, Podrobnejši opis, 2. izdaja, junij 2022, je novo podpoglavje, ki ga navajamo v celoti:

3.4 DAVČNA OBRAVNAVA REZERVACIJ