Danes je 28.2.2024

Rezervacije (primeri knjiženja po SRS 2024)Garancija

12.2.2024, Lidija Gošnjak, davčna svetovalka z licenco ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

777 - Finančni prihodki iz poslovnih terjatev in poslovnih obveznosti do drugihGarancija

12.2.2024, Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

PlačeGarancija

12.2.2024, Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2022
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

745 - Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev, terjatev do kupcev in meničnih obveznostiGarancija

1.2.2024, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Odloženi davki (primeri knjiženja)Garancija

1.2.2024, Darinka Meško, mag., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Novi SRS 2024

29.1.2024, Marija Tomc Muc, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pregled sprememb Slovenskih računovodskih standardov v SRS 2024videoGarancija

15.1.2024, Ida Kavčič, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:04:42

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

SRS 2024Garancija

18.12.2023, Dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Spremembe SRS in bilanca stanja 2024Garancija

18.12.2023, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Spremenjeni in novi SRS in izkaz poslovnega izida 2024Garancija

12.12.2023, Darinka Meško, mag., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2025 | 2024 | 2023
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prisilna poravnavaGarancija

24.11.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J.Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obveznosti za obresti (primeri knjiženja)Arhiv

16.11.2023, Mag. Darinka Meško, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

090 - Odložene terjatve za davek iz odbitnih začasnih razlikArhiv

21.7.2023, Sonja Kermat, Darnika Meško, mag., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium