Danes je 18.6.2024

Praktične informacije - Obračun plač
Praktične informacije - Obračun plač

 

Kazalo:

 

1. Povzetek najpomembnejših podatkov za obračun plač

Tabela: Povzetek najpomembnejših podatkov za obračun plač

Mesec tekočega obračuna plače za MAREC 2024

Minimalna plača 

Povprečna bruto plača

Bruto plača za tromesečje 

Najnižja osnova za PSV

Zadnji podatek SURS za predpretekli mesec (objava po 28. dnevu v  tekočem mesecu)

 1.253,90

2.332,70

2.310,03

1.332,57

Vir: Stat.si

2. Povprečna plača oktober 2023

Tabela: Povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta (PP10 N-1)


Obdobje

Pov. pl. oktober

Upokojenci, dijaki, študentje

S.p. in zasebniki

S.p. in zasebniki

Sobodajalci Sobodajalci

2024

2.210,78

6,63

 11,72

35,15

4,88

14,65

To so pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje 2024. Glejte tudi točko 8.

Vir: Verlag Dashöfer

Tabela: Povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji za zadnje leto 


2023

2.220,95

S.p. (minimalni prispevki) 2024

1.332,57

Neto plača 

1.445,12

Vir: Verlag Dashöfer

3. Minimalna plača (MP)

Tabela: Minimalna plača preračunana na zneske iz predpisov, ki se sklicujejo nanjo


Obdobje

Minimalna plača (MP)

20 % MP

70 % MP

76 % MP

160% MP

Razlika Najnižja osnova za PSV* - MP

1/174 MP

Povezava

Plače, Regres za letni dopust

Invalidi

Invalidi

Izvršba

Štipendija

Plače

Upokojenci, študentje

2024

 1.253,90

250,78

 877,73

952,96

2.006,24

7,12

Vir: PISRS

* PSV: Prispevki za socialno varnost

4. Dohodninska lestvica

Tabela: Stopnje dohodnine pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz zaposlitve za davčno leto 2024 (opomba) 

Če znaša neto mesečna davčna osnova v eurih

 

Znaša dohodnina v eurih

 

Nad

Do

 

 

 

729,58

 

16 %

729,58

2.145,83

116,73

+ 26 %  nad  729,58

2.145,83

4.291,67

484,96

+ 33 %  nad 2.145,83

4.291,67

6.180,00

1.193,08

+ 39 %  nad 4.291,67

6.180,00

 

1.929,53

+ 45 %  nad 6.180,00

Vir: FURS

5. Dohodninske olajšave

Tabela: Davčne olajšave pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve za leto 2024

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih

 Znaša splošna olajšava v evrih

Nad

Do

 

 

1.333,33

   416,67 + (1.563,45 - 1,17259 x bruto dohodek)

1.333,33

 

416,67

Vir: FURS

 

Tabela: Osebne in posebne olajšave, ki se upoštevajo mesečno za leto 2024

Namen

Mesečna olajšava v eurih

invalidu s 100% telesno okvaro

1.515,72

zavezancu po dopolnjenem 70. letu

125,00

zavezancu, ki prostovoljni in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let

125,00 

Za 1. vzdrževanega otroka

224,83

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

814,75

Za 2. vzdrževanega otroka

244,42

Za 3.vzdrževanega otroka

407,67

Za 4. vzdrževanega otroka

570,92

Za 5.vzdrževanega otroka

734,17

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za

mesečno za 163,25 eura glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

 Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

224,83

Znesek davčne olajšave iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja

2.903,66 

Posebna olajšava za mlade: – zavezancem do dopolnjenega 29. leta

108,33

Vir: FURS

6. Delovni dnevi

Tabela:  Število delovnih dni po mesecih v letu 2024


2024

delovniki (ur)

prazniki (ure)

skupaj dni

skupaj ur

januar

21 (168)

2 (16)

23

184

februar

20 (160)

1 (8)

21

168

marec

21 (168)

 

21

168

april

21 (168)

1 (8)

22

176

maj

21 (168)

2 (16)

23

184

junij

19 (152)

 1 (8)

20

160

julij

23 (184)

 

23

184

avgust

21 (168)

1 (8)

22

176

september

21 (168)

 

21

168

oktober

22 (176)

1 (8)

23

184

november

20 (160)

1 (8)

21

168

december

20 (160)

2 (16)

22

176

SKUPAJ

250 (2000)

12 (96)

262

2096

Vir: Verlag Dashöfer

7. Povračila stroškov

7.1 Prehrana

Tabela: Prehrana med delom

Najvišji davčno priznani znesek za prehrano med delom

Regres za prehrano za javne uslužbence od 1. 1. 2024

7,96 EUR

6,90 EUR

7.2 Prevoz

Tabela: Prevoz na delo in z dela 

Kilometrina (prevoz na delo in z dela)

10% od cene litra 95 oktanskega bencina in obračunana kilometrina javni sektor

0,21 evra

TUKAJ

Vendar se v davčno osnovo se z upoštevanjem drugega odstavka 3. člena Uredbe ne bi vštevalo povračilo do zneska 140 evrov

Vendar znesek izplačila kilometrine ni manj kot 30 evrov. Tudi povračilo stroškov v višini 30 evrov se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo.

7.3 Kilometrina

Tabela: Kilometrina za službeno pot

Obdobje

Povezava

Gospodarstvo

Javni sektor

2022

Službena pot

0,43 evra

TUKAJ

Vir: Verlag Dashöfer

7.4 Delo od doma

Tabela: Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu

Obdobje

Gospodarstvo

Javni sektor (priporočeno)

od 01.3. 2024

4.44 EUR/dan

2,00 EUR/dan

Vir: Verlag Dashöfer

8. Druga dela (Ne zaposlitev)

Tabela: Povzetek prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku mesečno 

Obdobje

S.p.

Zasebnik

Sobodajalci

Osebno dopolnilno delo

Od 1.4. 2024

46,28

46,28

19,27

12,93

Od 1.4. 2023

42,19

42,19

17,57

11,79

Opomba:To so prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku.

Glejte tudi točko 2.

Vir: Verlag Dashöfer

 
Avtorji

Fenja Borštnar
dipl. ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva.

mag. Aleksandra Heinzer
strokovnjakinja za DDV, davčna svetovalka z licenco DSZS in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE.

Majda Gominšek
finančna svetovalka in ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., zaposlena kot davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje, d. o. o.

Vsi avtorji

Koledar poročanja
Junij 2024
PonTorSreČetPetSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Praktične informacije

Podatki za obračun plač za tekoči mesec:

Min. plača / regres

Povp. bruto plača 

Najnižja osnova za obračun prispevkov 2024

1.253,90 EUR

2.332,70

1.332,57

Podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice Davčna uredba - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 27,81 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 13,88 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 9,69 EUR
več