Danes je 17.4.2024

Naročilnica - On-line seminar - Naročilnica on-line seminar
Obračun DDPO 2023

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 16. 02. 2024

Čas: 9.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 9

Cena: 89,00 EUR + DDV

Vsebina:

V on-line seminarju bo prikazano, kako so računovodski podatki uporabljeni in prilagojeni v skladu z davčnimi predpisi v obračunu davka od dohodkov pranih oseb, ki se ga pripravlja za leto 2023. Med drugim bodo obravnavani davčno nepriznani odhodki in delno priznani odhodki za reprezentanco in nadzorni svet, davčna obravnava plačil fizičnim osebam, od katerih se obračuna dohodnina ter stroškov amortizacije in znižanja davčne osnove iz naslova prevrednotovanja in rezervacij. Prikazano bo tudi, kako se izkazujejo medletne akontacije in letni poračun obveznosti za DDPO.


Predavatelji:

Fenja Borštnar,dipl. ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 15 let samostojno kot vodja lastnega računovodskega servisa. Je redna zunanja sodelavka na javnem zavodu Cene Štupar, občasno predava in vodi delavnice tudi na Obrtni zbornici Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov in v različnih podjetjih. Z založbo Verlag Dashöfer sodeluje pri pripravi seminarjev, video seminarjev, klepetalnic in strokovnih vsebin s področja knjigovodenja in računovodenja.