Danes je 14.11.2019
Naročilnica - On-line seminar - Naročilnica on-line seminar
Amortizacija in amortiziranje sredstev v podjetju

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 17. 07. 2019

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 2

Cena: 39,00 EUR

Vsebina:

Med spletnim seminarjem bomo pogledali, kaj je amortizacija, katere metode amortiziranja poznamo, kako določimo osnovo za amortizacijo in amortizacijske stopnje. Pogledali si bomo tudi pravila amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev ter drobnega inventarja.

Na praktičnem primeru bomo pokazali vpliv stroškov amortizacije na izračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Na praktičnih primerih in ponazoritvah knjiženj bomo pogledali, kako na izračun amortizacije vplivajo naknadna vlaganja v sredstva, nakup sredstva z državno podporo, sprememba pričakovane dobe koristnosti in preračun amortizacijske stopnje, sprememba metode amortizacije ter kako se amortizirajo deli sredstev.

Odgovorili bomo tudi na vaša morebitna vprašanja


Predavatelji:

Fenja Borštnar diplomirana ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 15 let samostojno kot vodja lastnega računovodskega servisa. Redna zunanja sodelavka na Javnem zavodu Cene Štupar. Občasno predava in vodi delavnice tudi na Obrtni zbornici Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov in različnih podjetjih. Vodenje preko 200 tečajev, seminarjev in izobraževanj s področja knjigovodske in računovodske tematike.