Danes je 12.7.2020

Naročilnica - On-line seminar - Naročilnica on-line seminar
Obračun DDPO za leto 2019

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 06. 12. 2019

Čas: 10.00 - 11.30

Število razpoložljivih mest: 7

Cena: 39,00 EUR

Vsebina:

Obravnavali bomo ekonomske kategorije, ki vplivajo na davčno osnovo, seznanili pa vas bomo tudi z olajšavami, ki dodatno znižuje davčno osnovo. Seznanili vas, bomo tudi z novostmi, ki veljajo za leto 2019.

Vsebina seminarja:

  • davčno priznani prihodki in odhodki,
  • dolgoročne rezervacije,
  • popravki terjatev,
  • davčne olajšave,
  • tanka kapitalizacija,
  • davčna izguba,
  • ostalo.


Predavatelji:

Ida Kavčič, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., je direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje in davčna svetovalka z licenco ZDSS.  V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru, kjer ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka. Od leta 1996 opravlja delo davčne svetovalke, od leta 2002 dalje v okviru svojega podjetja, in se torej dnevno srečuje s problemi na računovodskem in davčnem področju v podjetjih in pri drugih pravnih osebah. Zaključila je podiplomski specialistični študij javnih financ in davčnega svetovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Kot predavateljica izvaja predavanja z davčno in računovodsko tematiko na raznih seminarjih, konferencah, kongresih in v okviru lastnih strokovnih delavnic, kot višja predavateljica pa predava tudi na Gea College v Ljubljani.