Danes je 28.2.2020
Naročilnica - On-line seminar - Naročilnica on-line seminar
Podrobno o posameznih točkah obračuna DDPO

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 20. 02. 2020

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 2

Cena: 39,00 EUR

Vsebina:

  • pozornost že v letu 2019: določilo o nepristnih poslih v 2 a členu ZDDPO-2
  • davčni prihodki in davčni odhodki v nepridobitnih organizacijah
  • pogoji za izvzem dividend iz davčne osnove
  • amortizacija v IPI in v DDPO ter možnost takojšnjega odpisa za davčne potrebe
  • stroški poslovodij in prokuristov
  • pot terjatev in rezervacij od odhodka do popolnega davčnega priznavanja
  • davčno priznavanje drugih odhodkov (primeroma: ukrepi za zdravje na delovnem mestu)
  • stroški ugodnosti, ki so lahko opredeljene kot prikrito izplačilo dobička
  • uveljavitev tujih davkov v obračunu DDPO


Predavatelji:

mag. Dejan Petkovič je samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ. Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja zastopanje strank v davčnih postopkih, zastopanje v primeru ocene davčne osnove, davčno in poslovno svetovanje pri statusnih preoblikovanjih, izdelava davčnih mnenj, skrbni davčni pregledi, poslovno svetovanje pri finančnem prestrukturiranju (ZFPPIPP) in predava na davčnih seminarjih. Redno objavlja svoje prispevke v domači strokovni literaturi in je samostojni avtor dveh knjig (Obdavčitev podjetij in Upravljalno računovodstvo). Redno objavlja avtorske članke in strokovne prispevke na temo davčne problematike ter predava na seminarjih in konferencah založbe Verlag Dashöfer.