Danes je 12.7.2020

Naročilnica - On-line seminar - Naročilnica on-line seminar
Obračunavanje plač, povračil in nadomestil v času koronavirusa

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 27. 03. 2020

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 7

Cena: 39,00 EUR

Vsebina:

Predavateljica bo predstavila delovnopravni okvir, s poudarkom na obračunavanju plač (na primer za delo od doma), povračil (na primer prevoz, prehrana) in nadomestil (na primer bolniška, čakanje na delo doma). Prikazan bo primer dela od doma in kako v takšnem primeru obračunati povračila stroškov prevoza na delo in iz dela ter stroškov prehrane ter tudi, kako obračunati stroške prevoza med tem, ko ni na razpolago javnega prevoza. Na podlagi aktualnih vprašanj, ki jih zadnje dni prejemamo v uredništvo, bo oblikovan praktičen prikaz uporabe veljavne zakonske podlage, novih predpisov sprejetih v času izrednih razmer in pričakovanih sprememb glede poročanja v REK in iREK obrazcih.


Predavatelji:

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.,se je po diplomi zaposlila kot davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje, d. o. o. Svetuje predvsem na področju dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom.V znanstvenih in strokovnih revijah objavlja predvsem dela z davčnega področja.