Danes je 30.5.2020

Naročilnica - On-line seminar - Naročilnica on-line seminar
Z vključitvijo v sistem obveznega večstranskega pobota do kredita z državnim poroštvom

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 01. 06. 2020

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 55

Cena: 0,00 EUR

Vsebina:

S 1. 5. 2020 je začel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), po katerem država prevzema poroštvo za kredite, ki jih bodo banke in hranilnice odobrile kreditojemalcem za omilitev posledic epidemije. Eden izmed pogojev za prevzem poroštva je vključenost kreditojemalca v sistem obveznega večstranskega pobota, ki ga opravlja AJPES. Seminar bo namenjen predstaviti ključnih zahtev Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih glede prijave zapadlih obveznosti v večstranski pobot, tehničnih pogojev za oddajo prijav v aplikacijo ePobot AJPES ter zahtev interventnega zakona (ZDLGPE) za dokazovanje vključenosti v sistem obveznega pobota za pridobitev posojil, za katere jamči država s poroštvom. Na praktičnih primerih si bomo pogledali tudi, kako se učinki drugih interventnih zakonov odražajo v podatkih javnih registrov in v bonitetnih informacijah AJPES.


Predavatelji:

Andreja Kelhar Horvat
Andreja Kelhar Horvat je vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve v Agenciji za
javnopravne evidence in storitve (AJPES), kjer se že vrsto let ukvarja s področjem bonitetnega
ocenjevanja, razvojem metodologij in storitev s področja poslovnih informacij za obvladovanje
tveganj ter večstranskega pobota. S prispevki sodeluje na predavanjih in strokovnih posvetovanjih s
področja uporabe poslovnih informacij in podatkov AJPES.

Naroči