Danes je 23.5.2024

600 - Nedokončana proizvodnjaArhiv

22.7.2016, Krisitnka Vuković Urška Juršev Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Nedokončana proizvodnja - povečanje vrednosti (primer)Arhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

609 - Odmik od cen nedokončane proizvodnje in storitevArhiv

3.11.2015, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje zemljišča za gradnjoArhiv

18.3.2023, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje nedokončanih storitevArhiv

11.12.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

490 - Prenos stroškov v zalogeArhiv

3.11.2015, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obračun proizvodnjeArhiv

22.7.2016, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Vprašanje: Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupcaArhiv

25.3.2020, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

610 - Pospravljeni pridelki po pošteni vrednostiArhiv

28.4.2016, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje gradnje naložbene nepremičnineArhiv

7.2.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

639 - Odmiki od cen proizvodovArhiv

3.11.2015, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prihodki od kmetijskih pridelkovArhiv

24.2.2015, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Vrednost prodanih poslovnih učinkov - konto 700Arhiv

9.6.2014, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Kmetijski izdelki - Pridelava in prodaja (primer)Arhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Poslovni odhodki (II. različica izkaza poslovnega izida) - konti skupine 71Arhiv

12.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Poraba materiala za namene proizvodnje - stalne cene (primer)Arhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Zaloge in stroškiArhiv

21.2.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Zaloge (SRS 4) - Razvrščanje zalogArhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje uporabe blagaArhiv

23.12.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Zaloge (SRS 4) - Začetno računovodsko merjenje zalogArhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

710 - Vrednost prodanih poslovnih učinkovArhiv

25.8.2014, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje izdelave klekljanih čipkArhiv

8.11.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje ob zaključku letaGarancija

22.5.2024, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Poraba blaga za lastno proizvodnjo (kontiranje)Arhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Zaloge (SRS 4) - Naknadne spremembeArhiv

27.1.2018, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti (vzorec)Arhiv

7.6.2023, mag. Sabina Lamut, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Poraba materiala za namene proizvodnje - dejanske cene (primer)Arhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Novi SRS 2024

29.1.2024, Marija Tomc Muc, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pripoznavanje in merjenje vrednosti zalogArhiv

23.6.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

ZalogeGarancija

29.1.2024, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Zaključevanje poslovnega leta z dobičkom ali izguboArhiv

26.6.2018, Luka Godnič, mag. posl. ved, preizkušeni računovodja, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

401 - Stroški pomožnega materialaArhiv

25.11.2014, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Stroški (SRS 12 - Stroški materiala in storitev) - razvrščanjeArhiv

22.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Spremenjeni in novi SRS in izkaz poslovnega izida 2024Garancija

12.12.2023, Darinka Meško, mag., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2025 | 2024 | 2023
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

491 - Prenos stroškov neposredno v odhodkeArhiv

3.11.2015, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

400 - Stroški materialaArhiv

7.1.2015, Krisinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje v praksi (osnovna sredstva, stroški dela, odpis terjatev, uporaba časovnih razmejitev)

16.5.2017, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje za gradbeno podjetje v razredu 4Arhiv

13.9.2018, Anka Mirnik Kosič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

713 - Stroški splošnih dejavnosti (nabave in uprave)Arhiv

3.11.2015, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)Garancija

29.1.2024, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Kasnejše povečanje vrednosti materiala - povečanje odhodkov (primer)Arhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

721 - Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z zalogamiArhiv

3.11.2015, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

PSR 3 - Stroški po vrstah, mestih in nosilcihArhiv

5.2.2016, vir: Slovenski inštitut za revizijo, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Stroški (SRS 13 - Stroški dela in stroški povračil) - razvrščanjeArhiv

22.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium