Danes je 11.8.2022

Pasivne časovne razmejitveGarancija

3.1.2022, Sonja Logar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pasivne časovne razmejitve 2020Garancija

13.3.2020, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Odloženi prihodki - kratkoročne pasivne časovne razmejitve (primer)Garancija

30.10.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitveGarancija

3.1.2022, Sonja Logar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve - odloženi prihodki (primer)Garancija

5.9.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

968 - Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitveArhiv

4.11.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Časovne razmejitve (SRS 11) - pripoznavanjeGarancija

5.9.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje prenosa sredstev po začetku opravljanja dejavnostiArhiv

29.10.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Bilanca stanja za družbo X, d.d., na dan 31.12.Garancija

3.1.2022, Sonja Logar, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Bilanca oziroma izkaz stanja za majhno gospodarsko družbo za leto 2021Garancija

13.12.2021, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Strošek transporta v kontnem načrtuArhiv

29.8.2018, Anka Kosič Mirnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

967 - Prejete donacijeArhiv

7.1.2015, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prenos nepremičnine v dejavnost in amortizacijaArhiv

6.3.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Zaključni račun 2014: računovodski vidikvideo

27.2.2015, Ida Kavčič, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:04:48

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Časovne razmejitveArhiv

26.10.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konsolidirani računovodski izkazi ob prvem prehodu MSRPArhiv

17.2.2017, Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Nagrada tovorno voziloArhiv

30.10.2018, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek in DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo 12 po MSRP za leto 2021 Poslovne združitve in neobvladujoči deležiGarancija

28.10.2021, Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Razmejevanje državne pomočiArhiv

13.1.2020, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

966 - Prejete državne podporeArhiv

25.11.2014, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Davčni in računovodski vidik nakupa nepremičnineArhiv

12.7.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Izplačilo odpravnine iz poslovnih razlogovArhiv

17.1.2018, Luka Godnič mag. posl. ved preizkušeni računovodja, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Licenčnina plačan fizični osebiArhiv

5.10.2017, Luka Godnič mag. posl. ved preizkušeni računovodja, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Časovne razmejitve (SRS 11) - MerjenjeGarancija

5.9.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje rabljenih nadomestnih delovArhiv

4.5.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Stroški (SRS 12 - Stroški materiala in storitev) - merjenjeGarancija

22.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Oddajanje nepremičnine prek popoldanskega normirancaArhiv

4.4.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Letno poročilo za leto 2015: računovodski vidikvideo

11.2.2016, Ida Kavčič, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:54:53

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Izkaz denarnih tokovGarancija

3.1.2022, Sonja Logar, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prihodki (SRS 15 - 2019)Garancija

30.10.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Časovne razmejitve (SRS 11) - razvrščanjeGarancija

5.9.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prenos gostinskega lokala na s.p.Arhiv

7.2.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje izstavljenega zahtevka in prejetega plačila subvencijeArhiv

26.11.2018, Anka Mirnik Kosič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Posredna metoda (različica II) po Slovenskih računovodskih standardihGarancija

13.12.2021, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prefakturiranje stroškov pri najemuArhiv

5.4.2021, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje odškodnine za naravno nesrečoArhiv

5.9.2017, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium