Danes je 19.7.2024

Zaloga materiala - ugotovljeni primanjkljaj (kontiranje)Arhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

312 - Zaloge surovin in materiala na potiArhiv

4.11.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

310 - Zaloge surovin in materiala v skladiščuArhiv

28.10.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

316 - Zaloge surovin in materiala v dodelavi in predelaviArhiv

7.1.2015, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Poraba materiala na zalogi (primer)Arhiv

22.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

311 - Zaloge surovin in materiala v tujem skladiščuArhiv

2.11.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 400 - Knjiženje nabave materiala na zalogoArhiv

7.1.2015, Krisinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 401 - Knjiženje nabave pomožnega materiala na zalogoArhiv

25.11.2014, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

319 - Odmiki od stalnih cen zalog surovin in materialaArhiv

5.5.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Nakup materiala za znano stranko pri s.p.Arhiv

31.8.2020, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

407 - Drugi stroški materialaArhiv

28.10.2015, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

309 - Obračun nabave surovin in materialaArhiv

25.8.2014, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

300 - Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljevArhiv

22.7.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

MaterialArhiv

22.12.2020, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Material za prototipArhiv

21.2.2018, Erika Stražar s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Zaloge (SRS 4) - Začetno računovodsko merjenje zalogArhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

721 - Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z zalogamiArhiv

3.11.2015, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

VzorciArhiv

7.1.2015, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje uporabe blagaArhiv

23.12.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Dobropis gostinskemu obratuArhiv

6.11.2017, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Izdelava in prodaja obeskov za ključe iz odpadnega materialaArhiv

2.10.2018, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Vprašanja glede knjiženja zalogArhiv

30.4.2023, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

401 - Stroški pomožnega materialaArhiv

25.11.2014, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Plačilo predujma za nabavo materiala (kontiranje)Arhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Material ali polizdelekArhiv

17.4.2022, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Nadomestni deliArhiv

8.11.2016, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje stroška transportaArhiv

8.10.2018, Anka Mirnik Kosič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Zaloge (SRS 4) - Razvrščanje zalogArhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje gradnje naložbene nepremičnineArhiv

7.2.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

982 - Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih domačih dobaviteljevArhiv

3.11.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

400 - Stroški materialaArhiv

7.1.2015, Krisinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

964 - Rezervacije za dana jamstvaArhiv

28.10.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

DobaviteljiArhiv

21.1.2021, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev - konto 701Arhiv

12.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

DDV in računovodski vidik nakupa vijakov na HrvaškemArhiv

21.1.2022, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

DDV vidik in knjiženje naknadnega popustaArhiv

17.10.2023, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Zunajbilančna sredstva in obveznostiGarancija

29.1.2024, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Zaloge (SRS 4) - Prevrednotovanje zalogArhiv

27.1.2019, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Kratkoročne časovne razmejitve (primeri knjiženja po SRS 2024)Garancija

6.3.2024, dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Avans

19.1.2019, Vir: Verlag Dashöfer

406 - Stroški pisarniškega materiala in strokovne literatureArhiv

28.10.2015, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

320 - Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladiščuArhiv

28.10.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

966 - Prejete državne podporeArhiv

25.11.2014, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)Garancija

29.1.2024, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium