Danes je 29.5.2023

Računovodenje najemov po SRS s poudarkom na spremembah najemnih pogodbvideoGarancija

19.3.2021, Sonja Novakovič Jelen, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:01:14

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Razkritja in spremembe najemnih pogodb po SRS in MSRP za najemnikevideoGarancija

17.12.2021, Sonja Novakovič Jelen, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:53:53

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje najemnin v mikro družbi po SRS 1Arhiv

8.12.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Nevračilo varščineArhiv

8.11.2019, mag. Katja Erjavšek Malič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pripoznavanje najemnine pri mikro in majhni organizaciji (primer)Garancija

18.12.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Sprehod čez prehodne določbe novih pravil SRS o najemihArhiv

20.3.2019, Maruša Hauptman, pooblaščena revizorka, BDO Revizija d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

056 - Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lastiArhiv

2.11.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo DURS: Nepremičnina v najemu

21.12.2006, Vir: DURS

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Oddajanje nepremičnin v najem s parkirišči in obratovalnimi stroškiGarancija

7.5.2023, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Leasing hiša vzame vozilo najemnikuArhiv

18.7.2021, Sonja Novakovič Jelen, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja, BDO Revizija d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Oddajanje proizvodnih prostorovArhiv

31.12.2020, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in Mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

036 - Popravek vrednosti vlaganj v nepremičnine v tuji lastiArhiv

29.2.2016, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Domača delavnica podjetnika in stroškiArhiv

24.5.2019, mag. Aleksandra Heinzer in mag. Katja Erjavšek Malič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Lastnik oddaja podjetjuArhiv

16.2.2021, Mag. Sabina Lamut, davčna svetovalka in DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prefakturiranje NUSZ najemojemalcuArhiv

21.9.2022, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pripoznavanje najemov (sprememba SRS 1 z začetkom uporabe z dnem 1. 1. 2019)Garancija

18.12.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Ureditev in uporaba zasebnih prostorov za dejavnostArhiv

3.3.2021, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 2020

4.3.2021, Darko Bohte s.p. Davčno poslovno in računovodsko ..., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prenos delavnice v gospodinjstvoArhiv

7.2.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje znižanja najemnine v letu 2020Arhiv

22.9.2020, Tanita Šimunić, Verso Računovodstvo, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Davčni vidik oddajanja skupnega prostora v najem s.p.Arhiv

23.7.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obračun amortizacije od nabave aparatov za kavo za namene dajanja v najemArhiv

16.11.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Stopnja DDV pri prodaji opremljenega stanovanjaGarancija

30.3.2023, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstevArhiv

18.9.2019, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Izdaja računa za najemnino za eno leto vnaprej z obračunanim DDVGarancija

1.5.2023, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Davčni in računovodski vidik oddajanja nepremičnin in premičnin v najem

11.6.2015, Darko Bohte s.p. Davčno poslovno in računovodsko ..., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

NajemninaGarancija

20.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

275 - Kratkoročne obveznosti iz najemaGarancija

24.1.2023, Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obračun DDV ali njegov popravek ob prenehanju uporabe gostinskega lokalaArhiv

6.12.2022, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium