Danes je 28.9.2022

Prodaja lastnega poslovnega deleža v enoosebni družbi (primer)Arhiv

18.12.2019, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Lastni deležiGarancija

11.5.2022, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pridobitve lastnih poslovnih deležev v d.o.o.Arhiv

19.9.2018, Domen Romih, davčni svetovalec v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

770 - Finančni prihodki iz deležev v organizacijah v skupiniArhiv

2.6.2016, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

060 - Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednostiArhiv

21.10.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

066 - Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednostiArhiv

29.10.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obdavčitev prodaje lastnega poslovnega deleža (primer)Arhiv

18.12.2019, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

930 - Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih letArhiv

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

170 - Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednostiArhiv

25.8.2014, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prodaja hčerinske družbe v bilanciArhiv

23.9.2020, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prenos podjetja in obdavčitev nepremičnineArhiv

2.10.2019, mag. Ivan Kranjec, odvetnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Davčna obravnava povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbeArhiv

17.7.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Realiziran dobiček iz kapitalaArhiv

17.7.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obdavčitev prodaje poslovnega deleža in vpliv na pogoje iz PKPArhiv

20.11.2020, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

772 - Finančni prihodki iz deležev v drugih družbahArhiv

3.11.2015, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje prodaje deleža kapitala enega lastnikaArhiv

4.9.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Izbris družbe iz leta 19LL iz sodnega registraArhiv

8.12.2017, mag. Katja Erjavšek KER, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prodaja nepremičnine d.o.o. z nemškim lastnikomArhiv

29.7.2019, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo DURS: Obdavčitev prodaje delnic

9.12.2004, Vir: DURS

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Posel nakupa s konverzijo posojila v kapitalArhiv

26.7.2018, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obdavčitev pri zaprtju d.o.o. po skrajšanem postopkuArhiv

11.9.2019, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Razvrščanje finančnih naložbGarancija

10.2.2016, Jana Močnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

771 - Finančni prihodki iz deležev v pridruženih organizacijah in skupaj obvladovanih organizacijahArhiv

2.6.2016, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

176 - Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednostiArhiv

27.10.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Delnice in deležiArhiv

25.5.2022, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Davčno nevtralni prenos podjetjaArhiv

25.10.2017, Mag. Dejan Petkovič davčni svetovalec ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

DDV implikacije pri transakciji z nepremičninoArhiv

1.2.2018, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje nerazporejenega dobičkaArhiv

10.4.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Povezane osebeArhiv

5.1.2016, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Dohodek iz kapitala: Dobiček iz kapitalaArhiv

1.1.2020, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prenehanje bosanskega matičnega podjetjaArhiv

6.3.2018, mag. Ivan Kranjec odvetnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

067 - Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izidaArhiv

29.10.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Dokapitalizacija ali prodaja zemljišča podjetju?Arhiv

24.9.2018, Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium