Danes je 23.5.2024

Input:

Regres za letni dopust

19.4.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

4.6.18 Regres za letni dopust

Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Urška Juršev

Zaposlenim so delodajalci skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in kolektivnimi pogodbami dolžni izplačati regres za letni dopust.

Skladno s 131. čl. ZDR-1je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega dela dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi po starševskem dopustu (delno upokojeni delavci, porodnice). 131. člen ZDR-1 določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, ki za leto 2022 znaša 1.074,43 EUR.

Znesek za aktualno leto

DAVČNI VIDIK

Obračun in izplačilo

V praksi se pogosto zgodi, da delodajalci izplačajo regres v več delnih zneskih ali da ga do konca koledarskega leta ne izplačajo. V primeru neizplačila bi ga morali obračunati (vsaj minimalno predpisanega) in izkazati obveznost do zaposlenih. Za davčno priznavanje stroškov regresa ni pomembno, kdaj je regres izplačan (v roku predpisanem v delovnopravni zakonodaji ali kasneje). Pomembno je, da ga obračunamo v poslovnem letu, v katerem zaposleni pravico do regresa imajo.

Neobdavčena višina regresa

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Dohodnini (ZDoh-2U) in Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F), oba objavljena v Ur.l. RS št. 28 dne 3.5.2019,