Danes je 23.5.2024

Input:

Pravilnik o izvrševanju zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (vzorec)

10.5.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

5.5 Pravilnik o izvrševanju zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Družba,… [navedba naziva, poslovnega naslova, zakonitega zastopnika], na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/2022 s spremembami, v nadaljevanju ZPPDFT-2), dne _____ sprejema

PRAVILNIK O IZVRŠEVANJU ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA in FINANCIRANJA TERORIZMA

1. Splošne določbe

1.1 Družba sprejema ta Pravilnik ob upoštevanju opravljene ocene tveganja ter v skladu s sprejeto politiko preprečevanja in obvladovanja tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.

1.2 S tem Pravilnikom družba opredeljuje ukrepe za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

2. Ukrepi za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma

2.1 Družba bo izvajala naslednje ukrepe, s katerimi bo skrbela za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma:

  • redne preglede strank;

  • poglobljen pregled strank, poenostavljen pregled strank;

  • notranjo kontrolo nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;

  • imenovanje pooblaščenca in njegovih namestnikov za izvrševanje za izvajanje nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,

  • seznam indikatorjev,

  • vzpostavitev internega sistema obveščanja o kršitvah

  • vzpostavitev sistema sporočanja podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;

  • ipd.

3. Redni pregled stranke

3.1 Pri izvajanju rednega pregleda stranke bo družba izvaja naslednje ukrepe:

  • ugotavljala istovetnost stranke in preverila njeno istovetnost na podlagi verodostojnih, neodvisnih in objektivnih virov;

  • ugotavljala dejanskega lastnika stranke;