Danes je 6.12.2023

Input:

110 - Denarna sredstva na računih, razen deviznih

24.8.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

3.2.6 110 - Denarna sredstva na računih, razen deviznih

Kristinka Vuković ; Sonja Kermat ; Urška Juršev

Konto 110 je konto sredstev, ki na debetni strani (v breme) izkazuje stanje denarja na računu pri banki na določen dan. V računovodstvu se za to vrsto denarnih sredstev uporablja izraz knjižni denar. Prilivi na bančni račun so povečanja in se knjižijo v breme konta, odlivi iz bančnega računa so zmanjšanja in se knjižijo v dobro konta. Prilivi in odlivi se knjižijo na podlagi izpiska transakcijskega računa pri banki. Po zaključku knjiženja izpiska za vsak dan je potrebno uskladiti saldo, ki se mora ujemati s stanjem na izpisku na določen dan. V primeru, da ima podjetje več računov v praksi za vsak račun določimo poseben analitični konto. . Poseben analitični konto si omislimo tudi v primeru, ko ima družba ali podjetnik pri banki odprt fiduciarni račun, na katerega se stekajo sredstva strank. Bančne izpiske običajno knjižimo kronološko po vrsti in dnevno usklajujemo saldo. Ločeno izkazujemo tudi bančne račune v domači in tujih valutah. Takšne analitične evidence nam omogočijo enostavnejšo kontrolo salda na kontu, ki se mora ujemati s saldom na bančnem izpisku.

110    D  K  
 Otvoritev (začetno stanje)   110   
 Promet   Povečanja  Zmanjšanja  
 Zaključek (končno stanje)    110  
     
 Prilivi na bančni račun – poslovni partnerji     
110    D  K  
 Kupec iz Slovenije plača račun za blago, storitve.   110  120  
     
110    D  K  
 Kupec iz druge države plača blago, storitve.   110  121  
     
110    D  K  
 Kupec plača avans.   110  230  
     
110    D  K  
 Kupec plača zamudne obresti po obračunu.   110  150  
     
110    D  K  
 Podjetje prejme plačilo kupca, ki je kupil blago po pogodbi o blagovnem kreditu   110  122  
     
110    D  K  
 Podjetje položi izkupiček iz dnevnega iztržka.   110  109  
     
110    D  K  
 Podjetje prejme priliv od banke – črpanje dolgoročnega posojila.   110  972  
     
110    D  K  
 Podjetje prejme priliv od banke – črpanje kratkoročnega posojila.   110  272  
     
110      
 Banka podjetju nakaže sredstva, ki so bila vezana na podlagi kratkoročne pogodbe o depozitu   110  183  
     
110    D  K  
 Banka podjetju nakaže sredstva vezana na odpoklic   110  111  
     
110    D  K  
 Podjetje prejme nakazilo a-vista obresti na račun.   110  777  
     
110    D  K  
 Podjetje unovči menice.   110  185  
     
 Različica 1: Prejeta odškodnina od zavarovalnice     
110    D  K  
 Podjetje prejme odškodnino zavarovalnice za nastalo škodo   110  768  
     
 Različica 2: Prejeta odškodnina od zavarovalnice     
110      
 Podjetje prejme odškodnino od zavarovalnice za nastalo škod, po tem, ko je odškodninski zahtevek že knjižilo med prihodke in izkazalo druge terjatve do zavarovalnice.   110  165  
     
110    D  K  
 Podjetje prejme nakazilo na podlagi asingacije, cesije, od faktorja…   110  165  
     
110    D  K  
 Ustanova prejme donacijo za kulturno prireditev na bančni račun   110  784  
     
110    D  K  
 Zavod prejme donacijo za nakup nepremičnine na bančni račun   110  967  
     
110    D  K  
 Društvo prejme dotacijo na bančni račun   110  7682  
     
110    D  K