Danes je 19.7.2024

Input:

638 -Biološka sredstva, ki so zaloge

3.6.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

3.6.17.1 638 -Biološka sredstva, ki so zaloge

Krisitnka Vuković

Konto 638 je konto zalog proizvodov, in sicer bioloških sredstev. Biološka sredstva, ki so zaloge (na primer pitana živina za zakol, perutnina za zakol in drugo), je treba takoj ob začetnem pripoznanju in ob vsakem koncu poročevalskega obdobja ovrednotiti po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, razen v izjemnih primerih, ko poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti. Za določitev poštene vrednosti je ustrezna podlaga borzna cena na delujočem trgu. Če ima podjetje dostop na različne delujoče trge, uporabi ceno na trgu, ki jo bo po pričakovanju uporabljalo.

Če delujoči trg ne obstaja, uporabi podjetje za določitev poštene vrednosti

- zadnjo obstoječo ceno posla na trgu, če se med datumom tega posla in koncem poročevalskega obdobja gospodarske okoliščine niso pomembno spremenile, in/ali b) tržne cene podobnih sredstev