Danes je 19.7.2024

Input:

Davčne oprostitve (ZDMV-1)

12.7.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

7.5.4 Davčne oprostitve (ZDMV-1)

Odvetniška pisarna Bohl

Oprostitve plačila davka na motorna vozila so določene v 17. členu ZDMV-1. Pomembno je sledeče stališče, ki ga je Vrhovno sodišča RS, glede oprostitve plačila davka: ? Davčne oprostitve, ki so v 5. členu ZDMV predvidene za posamezne vrste vozil, so le izjema od siceršnje obveznosti plačevanja davka od prometa motornih vozil, ki je določena v 1. členu ZDMV. Izjeme od splošnega pravila pa je vedno treba razlagati restriktivno .? (Vrhovno sodišče v sodbi z opr. št. X Ips 406/2012 z dne 4. 7. 2013). S tem je sodišče izrecno izpostavilo, da ni dopustno razširjati določb v zvezi z davčnimi oprostitvami in da davčne oprostitve veljajo izključno in samo za situacije, ki so v zakonu eksplicitno navedene.

Davka od cestnih motornih vozil se ne plačuje (glej 17. člen ZDMV-1):

1. od motornih vozil, ki se pred prvo registracijo na ozemlju Republike Slovenije izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico

(v tem primeru je oseba neposredno oproščena plačila davka na podlagi samega zakona in ji ni potrebno vložiti nobene vloge),

2. od vozil, ki imajo status starodobnega vozila

Davek na motorna vozila se ne plačuje od vozil, ki imajo skladno s predpisi o motornih vozilih status starodobnega vozila (več informacij tukaj).

3. od športnih vozil

Športna vozila, ki niso prirejena za vožnjo v cestnem prometu in so namenjena samo za uporabo na tekmovališčih, so oproščena plačila davka.

4. od intervencijskih reševalnih vozil, ki so posebej prirejena za prevoz ponesrečencev in bolnikov

5. od posebnih specialnih vozil, prilagojenih za prevoz pokojnikov, ki se uporabljajo izključno za te namene

6. od motornih gasilskih vozil in vozil civilne zaščite

To so motorna vozila. ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe ter v skladu s predpisanimi oznakami in predpisanimi standardi gasilska vozila ter motornih vozil enot, označenih z znakom civilne zaščite Republike Slovenije in drugimi predpisanimi oznakami, ki so po obliki nadgradnje vozila za posebne namene in se po namenu uporabljajo v skladu z 74. in