Danes je 31.5.2023

Input:

Davčni vidiki terjatev v letu 2022 - popravki, odpisi in financiranje

15.9.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.09.1.1 Davčni vidiki terjatev v letu 2022 - popravki, odpisi in financiranje

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Popravki in odpisi terjatev

Kadar obstaja dvom, ali spor o poplačilu terjatve, podjetje v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov oblikuje popravek vrednosti, kupca še vedno terja za celoten zaračunani znesek, knjigovodska vrednost terjatve pa pomeni oceno njene poplačljivosti. Taki poslovni odhodki so v večini primerov davčno nepriznani. Na drugi strani pa podjetje terjatve, pri katerih nima več pravice do njihove izterjave, odpiše. Lahko pa takrat v nekaterih primerih uveljavi davčno nepriznane odhodke.

Slabitev terjatve (ali sredstev) je sprememba njihove knjigovodske vrednosti navzdol, torej njihovo zmanjšanje do odplačnega zneska. Terjatev se lahko zmanjša v celoti ali delno. Za zmanjšanje oblikujemo popravek vrednosti terjatve (posredno zmanjšanje terjatev) ali pa zmanjšamo vrednost terjatve direktno v breme odhodkov (neposredni popravek terjatve: zmanjšanje terjatve evidentiramo na način, kot da je plačana). Prevrednotenje (zmanjšanje) se opravi na koncu poslovnega leta ali med njim.

Terjatve, za katere se po začetnem pripoznanju domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo