Danes je 26.6.2022

Input:

DDV in računovodski vidik zavrnitve računa

21.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.06.2.6 DDV in računovodski vidik zavrnitve računa

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Sonja Kermat

Od dobavitelja smo dobili račun za dobavo blaga in opravljeno storitev. Račun smo zavrnili, ker se ne strinjamo z obračunom opravljene storitve. Višina spornega računa predstavlja 42 % vrednosti računa. Dobavitelj se z našo zavrnitvijo računa ne strinja. Kot kaže, bo v tej zadevi prišlo do tožbe s strani dobavitelja. Dobavitelju smo nakazali vrednost nespornega dela računa in pa pripadajoči DDV na ta nesporni del. Ali naj poknjižimo ta zavrnjen račun tako, da knjižimo nesporni del na ustrezne konte in obveznost do dobavitelja, sporni del na računu pa na