Danes je 5.12.2022

Input:

Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač

22.11.2022, Vir: ZZZS

Zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju imajo pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege družinskega člana, prostovoljnega darovanja krvi in drugih razlogov, ki jih določa zakon. Nadomestilo plače osebi izplača delodajalec. ZZZS delodajalcem povrne izplačana nadomestila po predložitvi refundacijskega zahtevka. 

Refundacijski zahtevki za nadomestila plač se lahko vlagajo elektronsko preko državnega informacijskega sistema za podjetja in podjetnike SPOT, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo.

POZOR! Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov je zaradi uvedbe elektronskih bolniških listov (eBOL) poenostavljeno. Če zavezanec vloži refundacijski zahtevek na podlagi izdanega