Danes je 24.9.2023

Input:

Konsignacija in komisija po MSRP 15 s primeri (posli principala in agenta)

1.7.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

2.24 Konsignacija in komisija po MSRP 15 s primeri (posli principala in agenta)

Ingrid Zadel

Dogovor o konsignacijski in komisijski prodaji (opomba 1)

Ko podjetje izroči proizvod drugi stranki (kot je trgovec ali distributer) za namen prodaje končnim kupcem, podjetje oceni, ali je druga stranka v trenutku dostave pridobila obvladovanje proizvoda. Če ta druga stranka ni pridobila obvladovanja proizvoda, gre za dogovor o konsignacijski/komisijski prodaji.

Podjetje obdrži obvladovanje nad proizvodi, dokler niso prodani končnim kupcem ali, v nekaterih primerih, po izteku določenega obdobja. Druga stranka (trgovec, distrbuter) običajno ni zavezana podjetju plačati za proizvode, pač je podjetje zavezano plačati dogovorjeni delež od prodajne cene, ko so proizvodi bili prodani končnim kupcem. Podjetje ima pravico zahtevati vračilo proizvoda ali prenos proizvoda na tretjo stranko (kot je drug trgovec)(MSRP 15.B77-B78).

Opomba 1: Konsignacijska prodaja predstavlja prodajo v svojem imenu in za tuj račun, povezano s prodajo blaga iz tujine. Komisijska prodaja predstavlja prodajo v svojem imenu in za tuj račun, povezano s prodajo domačega blaga.

Principal in agent

Kadar pri zagotavljanju blaga ali storitev kupcu sodeluje več oseb, podjetje določi, ali bo izvršitveno obvezo iz pogodbe, da zagotovi specificirano blago ali storitev, uredilo samo, ali pa bo uredilo, da bo druga oseba zagotovila to blago ali storitev.

Podjetje je principal, če kupcu zagotovi specificirano blago ali storitev samo in obvladuje to blago ali storitev, preden se ta prenese na kupca. Prihodke pripozna v bruto znesku nadomestila (MSRP 15.B35).

Podjetje je agent, če je njegova izvršitvena obveza urediti, da specificirano blago ali storitev zagotovi druga oseba. Prihodke pripozna v znesku opravnine ali provizije (MSRP 15.B36).

Podjetje skrbno oceni, ali v transakciji deluje kot principal ali kot agent, tako, da oceni, ali obvladuje vsako specificirano blago ali storitev, preden se ta prenese na kupca (MSRP 15.B34A). Podjetje, ki je principal, lahko izpolni izvršitveno obvezo zagotoviti specificirano blago ali storitev samo ali najame drugo osebo, da izpolni nekatere ali vse izvršitvene obveze v njegovem imenu (MSRP 15.B35).

Če pogodba s kupcem vsebuje več kot eno specificirano blago ali storitev, bi lahko bilo podjetje principal za nekatero specificirano blago ali storitve in agent za drugo (MSRP 15.B34).

Opredelitev specificiranega blaga ali storitve

Podjetje opredeli specificirano blago ali storitve, ki se bodo zagotovile kupcu (to je lahko na primer pravica do blaga ali storitve, ki jo bo zagotovila druga oseba) ter se za vsako specificirano blago ali storitve opredeli ali je principal ali agent (MSRP