Danes je 29.5.2023

Input:

Letna davčna osnova

10.3.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

5.9 Letna davčna osnova

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Zakon o dohodnini določa, da so z dohodnino obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. To pomeni, da kljub temu, da se od prejetih dohodkov že med koledarskim letom plačuje akontacija dohodnine (govorimo o t. i. medletni obdavčitvi/akontiranju) se dohodki, za katere ZDoh-2 določi, da se vštevajo tudi v letno davčno osnovo davčnega zavezanca (fizične osebe), na letni ravni seštejejo, za davčnega zavezanca,