Danes je 28.2.2024

Input:

Letno poročilo po SRS za podjetja, ki niso zavezana reviziji

31.1.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Ali so pojasnila obvezna tudi za mikro podjetja, in če, kako poglobljeno?

Za mikropodjetja so obvezna samo pojasnila, ki so predpisana v Zakonu o gospodarskih družbah in sicer:

  • razkritje po 4. točki 2. odstavka 69. člena ZGD-1 (pogojne bilančne obveznosti)
  • razkritje po 5. točki 69. 2. odstavka  člena ZGD-1 (obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom)
  • razkritje po 6. točki 2. odstavka 69. člena ZGD-1 -posojila po posebnih pogojih
  • razkritje po 10. točki 2. odstavka 69. člena ZGD1- razkritje o lastnih deležih
  • razkritje po 58. členu ZGD-1 - razporeditev poslovnega izida

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se ne vrača pridobljenih pomoči od energentov, pridobljeni v začetku leta 2022?

Prvi pogoj je, da ste pravilno opredelili prihodke in stroške primerjalnih let. To je bilo načeloma že preverjeno.

 

Glede na podatke leta 2022 pa je potrebno preveriti:

  • porast stroškov energije za 40 %
  • državna pomoč lahko znaša največ 60 % škode (torej porasta stroškov)

Hkrati opozarjam, da morate paziti, da ne pride do dvojnega financiranja. Torej, če ste prejeli še kakšno drugo pomoč zaradi dviga cen energentov v letu 2022 (na primer preko Agenicije Spirit), je treba paziti, da niso isti stroški zajeti dvakrat.

Podjetje je v dne 28.04.2022 (po oddanem davčnem obračunu) prejelo bremepis za uporabnino nepremičnine za obdobje januar - november 2021 v skupni višini 28.000,00 eur. Ker navedeno nismo upoštevali v stroških za leto 2021, me zanima, kako je pravilno evidentiranje navedenega dokumenta? Če bi navedeni strošek upoštevali v letu 2021 bi podjetje izkazalo izgubo.

Ker lastniki podjetja ne želijo, da se bilanca za leto 2021 popravlja me zanima ali je zakonsko obvezno, da že oddano letno poročilo za leto 2021 popravljamo oz. ali je dovolj, da ob oddaji letnega poročila za leto 2022 popravim podatke preteklega leta?

Potrebno je oceniti pomembnost. Če je 28.000 € za vas pomemben znesek, potem je potrebno zadevo urediti kot popravek bistvene napake preteklih let.

To pomeni, da popravite primerjalne podatke v letnem poročilu (torej podatke leta 2021), v DDPO pa na ustreznem mestu (v sklopu popravkov davčne osnove) tudi priznate ta odhodek. Na leto 2022 to potem nima vpliva.

Po mojem mnenju to v vašem primeru je pomemben znesek, saj vam bistveno spremeni rezultat.

Torej ne popravljate že oddanega poročila, temveč pri oddaji poročila za leto 2022 popravite v IPI ustrezno postavko in izkažete izgub, v BS pa