Danes je 28.2.2024

Input:

Napotitev delavca na delo v tujino in priprava obračuna plače

24.8.2018, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

1.3 Napotitev delavca na delo v tujino in priprava obračuna plače

Irena Kamenščak, davčna svetovalka

Pri pripravi obračuna plače je treba paziti na (vsaj) tri bistvena pravna področja, brez poznavanja katerih je priprava obračuna plače lahko napačna.

Prvo pravno področje, na katerega mora biti delodajalec pozoren pri pripravi obračuna plače, je seveda delovno pravno področje, saj je treba upoštevati posebne delovno-pravne pravice, vezane na napotene delavce. Te pravice večinoma izvirajo iz tuje zakonodaje, tj. zakonodaje tiste države, v katero je delavec napoten na delo. Kadar govorimo o napotitvah v druge države članice Evropske unije (EU) oziroma v države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), je treba upoštevati posebno pravilo evropske zakonodaje, ki ga je povzel tudi slovenski Zakon o čezmejnem izvajanju storitev. Gre za pravilo, ki določa, da mora delodajalec delavcu v času napotitve delavcem, ki so napoteni na delo v tujino, zagotavljati pravice v skladu z določbami zakona ali drugega predpisa ter kolektivne pogodbe ali drugih aktov s splošno veljavnostjo ali veljavnostjo na ravni dejavnosti, ki v državi napotitve urejajo delovni čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačo, varnost in zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje enakopravnosti, če je to za delavca ugodneje. To pa pomeni, da bo za pravilno pripravo obračuna plače z vidika delovno pravne zakonodaje, delodajalec moral pridobiti podatke o pravilih delovno pravne zakonodaje države, kamor so delavci napoteni na delo, ki ureja pravila glede delovnega časa, in glede višine plačila za delo, ki ga delavec opravlja v državi napotitve.

Pri delavcih, ki so napoteni na delo v tujino, slovenska zakonodaja za določanje osnove za obračun prispevkov za socialno