Danes je 26.6.2022

Input:

Obdavčitev lastnikov d.o.o.

19.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj. 

Prosim za konkretno obrazložitev kako se lastnik odloči za sintetično obdavčitev izplačila dobička. Postopek, če se tako odloči. Torej podjetje izplača dobiček lastniku in takrat je potrebno oddati REK-2 VD-1920-OBRAČUN DAVČNIH ODTEGLJAJEV OD DOHODKOV, KI NISO DOHODKI IZ DR (cedularna obdavčitev). Podjetje plača davčni odtegljaj neto pa nakaže lastniku. V primeru, da se lastnik odloči, da ne bo obdavčen cedularno, ampak sintetično me zanima ali se še vedno podjetje odda REK-2 in plača davčni odtegljaj na dan izplačila dobička? Prosim za postopek sintetične obdavčitve v tem primeru? Komu bo vrnjen davčni odtegljaj preko REK-2, če bo nato obdavčen preko dohodninske odločbe - sintetično. Kdaj uveljavlja sintetično obdavčitev? Ali je med letom obdavčen cedularno, nato pa preko ugovora na informativni izračun dohodnine lahko zahteva sintetično obdavčitev? Kako je tu mišljena sintetična obdavčitev, če je dobiček?

ZDoh-2 vključuje med dohodek iz kapitala med drugim tudi dobiček iz kapitala.

Zavezanec se ne more odločiti, da se le nekateri njegovi dohodki iz kapitala oziroma dohodki iz oddajanja premoženja v najem, ki jih je dosegel, obdavčijo z dohodnino sintetično, drugi pa ostanejo obdavčeni z dohodnino po proporcionalni stopnji kot končnim davkom. Lahko pa se zavezanec odloči, da se njegovi dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja v najem obdavčijo z dohodnino sintetično, tudi če v letu ni dosegel dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo tega leta. Davčni zavezanec mora svojo odločitev o vštevanju davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo seznaniti davčni organ na predpisan način; bodisi z vložitvijo ugovora zoper informativni izračun dohodnine (z dopolnitvijo informativnega izračuna v skladu s petim odstavkom 267. člena ZDavP-2), bodisi z vložitvijo napovedi za odmero dohodnine v skladu s šestim odstavkom 267. člena ZDavP-2, če zavezancu rezidentu informativni izračun ni bil vročen do roka za vročitev informativnega izračuna. Ne more pa zavezanec te