Danes je 17.4.2024

Input:

Obračun DDPO za leto 2022 za gospodarstvo

16.2.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 21 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Akontacije davka od dohodkov pravnih oseb med letom knjižimo na konto 161. Obrok plačujemo na 3 mesece. Zadnji obrok zapade je zapadel v plačilo 20.01.2023.

Ob koncu poslovnega leta s temeljnico na 31.12.2022 preknjižim akontacije iz konta 161 (v kredit) na konto 264 (v debet). To storim pred zapiranjem razredov in knjiženjem zaključne temeljnice. Razmišljam pravilno? Pri knjiženju v letu 2023 akontacije za zadnje trimesečje leta 2022 knjižim plačilo akontacije kar na konto 264. Bo pravilno?

Razmišljate pravilno

Ali podjetje lahko koristi investicijsko olajšavo 40 % za nabavo:

a.) Tovorno vozilo -kombi EURO 6. Podjetje je kupilo tovorno vozilo. Pri podjetju, ki se ukvarja z obložitvijo tovornega prostora je prejelo račun še za oblogo in montažo notranjega dela tovornega vozila. Na računu je ločeno prikazana postavka obloge in montaža oblog.Prejet račun je knjižen na osnovno sredstvo kombi v celoti (obloge+montaža). Ali lahko koristi olajšavo 40% in ali lahko koristi samo za obloge brez montaže? Ali lahko uveljavlja investicijsko olajšavo za priključek za prikolico nameščen na kombi, ki ga je knjižilo med drobni inventar?

Podjetje lahko v celoti uveljavlja investicijsko olajšavo za tovorno vozilo z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, (v celoti, obloge+montaža + priključek za prikolico nameščen na tovorno vozilo).

b.) Podjetje ima registrirano dejavnost - izvajanje masaž. Za namen opravljanja dejavnosti je nabavilo pralni stroj (za pranje brisač). Ali lahko za pralni stroj koristi olajšavo 40%?

Menim, da gre za opremo, ki je nujen pogoj za opravljanje obdavčljive dejavnosti, zato je odgovor pritrdilen.

c.) Nabava toplotne črpalke. Ali se lahko koristi investicijska olajšava?

Po osnovni opredelitvi objekta so sestavni del objekta tudi vgrajene inštalacije in tehnološke naprave. Kot je pojasnjeno v točki 1.1.6. prvega odstavka 2. člena ZGO-1 so tehnološke naprave tiste naprave, ki so namenjene delovanju samega objekta oziroma vzdrževanju ustreznega stanja objekta. Iz navedene opredelitve izhaja, da so sestavni del objekta tudi vgrajena oprema, inštalacije in tehnološke naprave, ki služijo delovanju objekta oziroma razne pomožne naprave, ki se vgrajujejo v objekt in so neposredno povezane z objektom ter potrebne za njegovo normalno delovanje. Pomeni, da zavezanec za takšne inštalacije in naprave, ki po svoji funkcionalnosti služijo delovanju objekta, ne more uveljavljati olajšave za investiranje po 55/a členu ZDDPO-2 oziroma 66/a členu ZDoh-2.

Glede na navedeno se kot sestavni del objekta primeroma štejejo: vgrajeno stavbno pohištvo (okna, vrata, predelne stene), dvigala in tekoče stopnice, elektroinštalacije, inštalacije sistemov za ogrevanje in hlajenje (vključno s priključki in napravami, vezanimi na te inštalacije, ki zagotavljajo delovanje centralnega ogrevanja in hlajenja objekta), vodovodne in sanitarne inštalacije (vključno s pripadajočimi priključnimi elementi, ki omogočajo uporabo inštalacij oziroma normalno uporabo objekta), sistemi protipožarne zaščite, alarmni sistemi in podobne napeljave za nadzor nad delovanjem objekta in vse vrste drugih napeljav, ki so potrebne za funkcionalnost objekta.

Za objekt oziroma med vgrajene inštalacije in tehnološke naprave, ki so del objekta, pa se ne štejejo tiste naprave, ki po svoji osnovni funkciji ne služijo delovanju oziroma funkcionalnosti objekta, temveč neposrednemu opravljanju dejavnosti v objektu. Takšne naprave se štejejo za opremo, ki je predmet olajšav po 55.a členu ZDDPO-2. Primer takšnih vlaganj je npr. vgradnja fotovoltaičnih celic, ki so sestavni del sončne elektrarne oziroma v funkciji proizvajanja električne energije.

Po pojasnilu FURS se toplotna črpalka šteje za sestavni del nepremičnine, zato zanjo ni možno uveljavljati olajšave za investiranje.

Več o tem v pojasnilu FURS "OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE - Podrobnejši opis - 3. izdaja, december 2020", objavljenem na njihovi spletni strani.

Torej, če prav razumem lahko podjetje uveljavlja investicijsko olajšavo za priključek za prikolico nameščen na kombi - tovorno vozilo EURO6, ki ga je knjižilo med