Danes je 23.5.2024

Input:

Obračun prejemkov - plače in drugi prejemki s poudarkom na regresu za letni dopust in ostala povračila

19.4.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 17 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Podjetje ima sedež v Kopru – gre za gradbeno dejavnost. V Celju ima poslovno enoto. Zaposleni so prijavljeni – bivališče (nekateri stalno, nekateri začasno – gre za nerezidente) v Celju. Podjetje pošlje zaposlene na delo v drug kraj v Sloveniji. Delavci tri tedne bivajo v kraju, kjer se bo izvajalo delo, vendar nočitev za njih plača naročnik. Kaj jim pripada pri obračunu plače? Ali jim lahko delodajalec obračuna prevoz na delo od kraja bivanja do kraja opravljanja dela na terenu vsak dan, čeprav se dejansko niso vozili? Predvsem gre za razliko med delovno in davčno inšpekcijo. Kaj delavcem dejansko pripada? Zanima me tudi, ali bi bila boniteta nočitev, če bi jo plačal delodajalec?

Če bi nočitev plačal delodajalec, bi bila boniteta. Prevoza od Celja do kraja, kamor dejansko hodijo na delo, ne smete obračunati, če bivajo v kraju dela.

Podjetje ima zaposlene, ki so med letom na zavarovalni podlagi 001 in tudi na 002, na kakšni podlagi bodo zavarovani na začetku leta, pa se ne ve. V kolikor detaširanim delavcem ne pripada regres, me zanima, kako obračunati regres za leto 2017 do 30. 6. 2017, če se ne ve, na kakšni podlagi zavarovanja bodo delavci do konca leta 2017?

Na tisti podlagi, kot je zavarovan, in v sorazmernem delu, se pravi 6/12.

Napotenim delavcem se prispevke plačuje na plačo, ki bi jo imeli, če bi delali v Sloveniji in ne tudi na dodatek za tujino. Kako je z obračunom bonitete na stanovanja? Ali se napotenim delavcem (detaširanim) obračuna boniteta za bivanje v tujini enako kot ostalim zaposlenim (plačati je treba akontacijo dohodnine in prispevke)? Predvsem me zanima za prispevke, ker je to posebnost. Ali je pravilno: irek A051 Vrsta dohodka 1102 – Bonitete stanovanja, A061 Vrsta osnove za prispevke P04 – Drugo. Poleg tega je treba vnesti še M05 – Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke iz naslova drugih dohodkov.

Tako je.

Podjetje se ukvarja z gradbeno dejavnostjo in zaposleni delavci se vsak dan vozijo iz Slovenije na delo v Avstrijo. Zavarovani so na zavarovalni podlagi 001, ker nam je bilo rečeno, da delavci, ki se vsak dan vozijo na delo od doma v Avstrijo in v Avstriji nimajo začasnega bivališča in tam ne prenočijo, ne smejo biti zavarovani na podlagi 002 – kot detaširani delavci. Obračunamo jim vsak dan kilometrino za pot v službo (0,18 EUR) in malico 6,12 EUR. Obračunamo jim osnovno plačo + dodatek za delo v tujini, za vso bruto plačo obračunamo prispevke in davek na plače. Zanima me, če delamo pravilno, kajti ti delavci svoje delo opravljajo samo v Avstriji. Bi jih morda morali prijaviti pod zavarovalno osnovo 002 kot detaširane delavce, čeprav odhajajo vsak dan na delo iz Slovenije, torej od doma?

Glede na to, da je bil v Ur. l. RS 10/17 objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki se bo začel uporabljati 1. 1. 2018, lahko imate do konca leta 2017 delavce prijavljene na podlagi 001.

Podjetje obračunava plačo detaširanim delavcem. Zanima me, ali je pravilno: irek delavca A051 – Vrsta dohodka