Danes je 19.7.2024

Input:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

30.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

2024.04.1.1 Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Pogodba o zaposlitvi lahko preneha na več različnih načinov. Eden izmed najpogostejših je odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca.

Pravna podlaga

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je pravni institut, ki omogoča, da ena pogodbena stranka neodvisno od volje druge pogodbene stranke povzroči prenehanje pogodbe o zaposlitvi in s tem prenehanje delovnega razmerja. Glede na to, da je delovno razmerje trajajoče pravno razmerje, mora imeti vsaka od pogodbenih strank možnost, da doseže prenehanje tega razmerja. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je oblikovalno upravičenje (1), ki je na voljo pogodbenima strankama in se uresniči tako, da ena pogodbena stranka izjavi voljo, ki je usmerjena v prenehanje pogodbe o zaposlitvi, in takšno izjavo sporoči drugi pogodbeni stranki.

Zaradi zaščite delavca, ki je v razmerju do delodajalca v podrejenem položaju, so bile oblikovane zakonske norme, ki varujejo delavca pred neupravičeno odpovedjo in omejujejo možnosti delodajalca pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih (2) zato večinoma ureja pravila za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Zakon ureja odpoved pogodbe o zaposlitvi v členih od 82 do 117 in med seboj razlikuje redno odpoved, pri kateri nastopi prenehanje pogodbe po izteku odpovednega roka, in izredno odpoved, pri kateri odpovednega roka ni. Splošne določbe glede odpovedi pridejo v poštev tako za redno kot za izredno odpoved.

Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi je treba upoštevati mednarodne norme, pravo EU in tudi sodno prakso tako slovenskih sodišč kot tudi Sodišča EU. Zlasti so pomembne Konvencije Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju: MOD) št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca s spremljajočim priporočilom št. 166 in druge konvencije MOD, ki vsebujejo določbe o varstvu pred odpovedjo (Konvencija o varstvu materinstva, o varstvu