Danes je 19.7.2024

Input:

Odredba nadurnega dela - 144. člen ZDR-1 (komentar)

6.3.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

4.1.14.1 Odredba nadurnega dela – 144. člen ZDR-1 (komentar)

Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Med določbami, v katerih Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) ureja delovni čas, je tudi določba 144. člena, ki ureja institut nadurnega dela. Skladno z njenim prvim odstavkom je delavec na zahtevo delodajalca dolžan v določenih primerih opravljati t. i. nadurno delo – delo preko polnega delovnega časa.

Delodajalec lahko nadurno delo odredi le izjemoma, v nujnih in nepredvidenih primerih, ki jih ZDR-1 predvideva v petih alinejah znotraj prvega odstavka, to so: (i) v primerih izjemoma povečanega obsega dela, (ii) če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi, (iii) če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela, (iv) če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa in (v) v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

V drugem odstavku 144. člena ZDR-1 je urejen način, na katerega delodajalec delavcu odredi opravljanje nadurnega dela. Določeno je, da mora odredba biti v pisni obliki in da mora biti praviloma dana pred začetkom dela. Navedeno pomeni, da zadošča, da delodajalec delavcu isti dan, ko je nadurno delo