Danes je 18.6.2024

Input:

Plačila delavcem v času naravne nesreče 2023

8.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

31.1 Plačila delavcem v času naravne nesreče 2023

Anica Žgajnar

Nove vsebine, ki so vnesene zaradi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), so označene z opozorilo (!).

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, omogoča delovna zakonodaja več možnosti odsotnost, ko delavci niso mogli priti na delo in sicer:

- odsotnost z dela zaradi višje sile,

- odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin (hujša nesreča, ki zadane delavca),

- čakanje na delo, ko delodajalec ne more zagotavljati dela,

- izraba letnega dopusta

- neplačan dopust.

Državni zbor pa je na seji 9. 8. 2023 sprejel tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) (Uradni list RS 88/2023, 10. 8. 2023 vsebuje Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki velja od 11. 8. 2023.), ki vezano na poplave v avgustu 2023 zajema tudi naslednje ukrepe:

- določitev 14. avgusta 2023 kot dela prosti dan v Republiki Sloveniji;

- posebna ureditev odsotnosti delavca z dela zaradi višje sile

- čakanje na delo in povračilo nadomestila plače s strani države

- plačana odsotnost prostovoljca

Interventna zakonodaja povsem na novo določa pravico delavca, prostovoljca do odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni, če opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije zaradi odpravljanja posledic poplav ter 14. avgust kot dela prosti dan v Republiki Sloveniji.

V Uradnem listu št. 95 z dne 1.9.2023 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

Zakon prinaša posebno ureditev glede izplačila enkratne solidarnostne pomoči in omogoča izplačilo plače zaposlenim, ki so zaradi posledic ujm brez dela, so pa sodelovali pri čiščenju podjetij.

Dela prosti dan – 14. avgust

15. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) določa, da je ponedeljek, 14. avgust 2023 v Sloveniji dela prost dan. Vlada je ta dan razglasila za dan solidarnosti in hkrati dela prost dan.

Z vidika obračuna plač je potrebno predvideni delovni dan spremenimo v dela prost dan.

Zaposleni so za 14.8.2023 upravičeni tudi do plače oziroma nadomestila plače odvisno od tega, ali je posameznik prisoten na delu ali ne.

Če je zaposleni 14. 8. 2023 odsoten z dela, je upravičen do nadomestila plače za ure, ki so v delovnem koledarju za ta dan določene kot delovne ure in bi jih delavec moral opraviti, če ne bi bil razglašen dela prosti dan.

Če pa je zaposleni 14. 8. 2023 prisoten na delu, je upravičen do plače za toliko ur kolikor je bil dejansko prisoten na delu. Za vse ure prisotnosti je zaposleni upravičen do dodatka za delo na dan praznika.

Izplačano nadomestilo plače in dodatek za delo na praznik sta strošek delodajalca, saj zakon ne predvideva možnosti povračila stroškov plač s strani države.

Odsotnost zaradi višje sile

Z interventnim zakonom (ZOPNN-F) od 3. avgusta 2023 do 31. decembra 2023 posebej ureja odsotnost delavca z dela zaradi višje sile, ki je nastala zaradi posledic poplav.

V skladu z interventno zakonodajo imajo zaposleni, ki zaradi višje sile zaradi poplav 2023