Danes je 6.12.2023

Input:

Pogodba o donaciji (komentar)

19.5.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

7.2.1 Pogodba o donaciji (komentar)

Tadej Dubrovnik

Borko Obradović

Aleksandra Heinzer


Pri donatorski pogodbi gre za t. i. inominatni kontrakt, saj je naša zakonodaja ne ureja. Gre za mešano pogodbo. Donatorska pogodba ni dvostranski posel in tu ne gre za obojestransko oziroma vzajemno korist, kot je to primer pri sponzorski pogodbi.

  • Predmet pogodbe

Donacije so izplačila za humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, športne, ekološke in religiozne namene. So namenska sredstva za podporo določenih nepridobitnih dejavnosti in projektov. Gre za nepovratno izplačilo v naravi ali s finančnimi sredstvi.

  • Predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe

Pri donatorski pogodbi je smiselno vztrajati na pisni obliki. Slednje narekuje predvsem praksa zaradi lažje dokazljivosti pri morebitnem sporu med strankama.

Nedvomno pa tudi davčni vidik donatorske pogodbe predstavlja razlog za pisno obliko, kajti donator lahko uveljavi donatorski znesek med davčno priznane odhodke. Podrobneje to obravnavamo v nadaljevanju. 

Iz povedanega pa je možno sklepati, da je pisna oblika pri donatorski pogodbi priporočljiva zgolj v dokazne namene in ne kot pogoj za veljavnost, razen če se tako dogovorita stranki.

Donator in prejemnik donacije podpišeta donatorsko pogodbo, ki velja kot podlaga za knjiženje, nikoli pa se v primeru donacij ne izdaja račun. 

  • Pogodbene stranke

Stranki donatorske pogodbe sta donator ter prejemnik donacije, ki sta lahko fizična ali pravna oseba. Donator za svoje izplačilo ne pričakuje nobene proti storitve. Pri donatorski pogodbi se aktivnost obdarjenca ne predvideva kot njegova obveznost.

  • Odgovornost strank

Donator kot pravna oseba ali samostojni podjetnik

Pri donatroski pogodbi kot neodplačni pogodbi je bistvenega pomena nagib iz katerega je bila pogodba sklenjena, kajti zmota v nagibu se v tem primeru šteje za bistveno zmoto, kar ima za posledico ničnost pogodbe.

V tem primeru mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je prijela na podlagi take pogodbe; če to ni mogoče ali če narava tistega kar je bilo izpolnjeno, nasprotuje vrnitvi, pa mora dati ustrezno denarno nadomestilo po cenah v času, ko je izdana sodna odločba.

Na tem mestu za lažje razumevanje podajamo še definicijo nagiba. Pri nagibu gre za predstave, ki vplivajo na stranko, da sklene določen pravni posel. Praviloma pravni posel velja ne glede na to ali se je nagib uresničil, vendar pa v primeru neodplačnih pravnih poslov kot je npr. donatorska pogodba temu ni tako.

Podajamo možen primer: oseba A, zmotno misleča, da je na smrt bolna, donira javnemu zavodu B del svojega premoženja, kasneje pa ugotovi da je zdrava; zato zaradi zmote v nagibu, na podlagi katerega je bil posel sklenjen zahteva vrnitev donacije.

  • Prenehanje pogodbe

Glede na dejstvo, da so donatorska sredstva namenska sredstva za podporo določenih nepridobitnih dejavnosti in projektov lahko donator v primeru ko le-ta niso uporabljena v skladu z namenom donacije odstopi od