Danes je 18.6.2024

Input:

Pogodba o poslovodenju (vzorec)

16.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

11.50 Pogodba o poslovodenju (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

POGODBA O POSLOVODENJU

ki sta jo dne _______ na podlagi Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami) in ob upoštevanju določil družbene pogodbe Družbe dogovorila in sklenila

1.___________, ____________, ___________________ (v nadaljevanju: Družba)

in

2.___________, ____________, __________________ (v nadaljevanju: Direktor)

(vsak od njiju v nadaljevanju tudi »pogodbenik«, oba skupaj pa »pogodbenika«,)

1.PREDMET POGODBE:

1.1.S to pogodbo pogodbenika urejata medsebojne pravice, obveznosti ter odgovornosti v zvezi z izvajanjem storitve Direktorja v Družbi.

1.2.Pogodbenika sporazumno ugotavljata, da:

1.2.1.je bil Direktor imenovan s sklepom skupščine družbe z dne _______ za določen čas;

1.2.2.da se predmetna pogodba sklepa za določen čas ______ let;

1.2.3.da bo Direktor po tej pogodbi opravljal posle poslovodstva, ki pomenijo vodenje poslov družbe in zastopanje družbe ter opravljal druge naloge, določene v pogodbi;

1.2.4.da Direktor na podlagi te pogodbe z Družbo ne bo v delovnem razmerju.

2.SPLOŠNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI DIREKTORJA

2.1.Direktor je dolžan pri opravljanju svojih obveznosti po pogodbi ravnati kot dober gospodarstvenik. Direktor mora