Danes je 6.12.2023

Input:

Pogodba o štipendiranju (komentar)

19.5.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

13.1.12.1 Pogodba o štipendiranju (komentar)

Vesna Rebronja

Aleksandra Heinzer


Z namenom spodbujanja izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev, spodbujanju kadrovskega štipendiranja in spodbujanju sistema delovanja enotnih regijskih štipendijskih shem je bil sprejet Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07), ki ureja štipendije in spodbude za izobraževanje, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendije, postopke v zvezi s štipendijami in spodbudami za izobraževanje, vire financiranja, vodenje evidenc in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Vsak delodajalec sam ugotavlja potrebe po štipendistih oziroma potrebo po bodočih kadrih, ki jih ima namen zaposliti glede na dejavnost, s katero se ukvarja. Te potrebe lahko izhajajo iz sistemizacije delovnih mest, iz katere je razvidna smer in vrsta izobraževalne ustanove, ali iz sklepa delodajalca. Potrebe po določenih štipendistih podjetja prijavijo na Zavodu RS za