Danes je 19.7.2024

Input:

Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi (komentar)

19.5.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

13.1.7.1 Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi (komentar)

Vesna Rebronja


Po določilih 73. člena ZDR-1 se s poslovodno osebo ali s prokuristom lahko sklene pogodba o zaposlitvi ali pogodba o poslovodenju. Iz tega izhaja, da je poslovodna oseba ali prokurist lahko z družbo, ki jo vodi v delovnem ali pa civilnopravnem pogodbenem razmerju.

Pogodbeni stranki prosto izbereta sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava.

Če pogodbeni stranki (družba in poslovodna oseba) svoje pogodbeno razmerje oblikujeta tako, da v njem dejansko obstajajo elementi delovnega razmerja, za njuno razmerje velja delovna zakonodaja z določenimi posebnostmi, drugače pa gre za drugo vrsto pogodbe.

Če poslovodne osebe ali prokuristi sklepajo pogodbo o zaposlitvi, se lahko v pogodbi pravice in obveznosti, ki se nanašajo na:

  • pogoje in omejitve delovnega razmerja za določen čas,

  • delovni čas,

  • zagotavljanja odmorov in počitkov,

  • plačilom za delo,

  • disciplinsko odgovornostjo in

  • prenehanja pogodbe o zaposlitvi

uredijo drugače, kot jih določa ZDR-1.

Ne glede na 4. člen ZDR-1 se v primeru, ko se