Danes je 18.6.2024

Input:

Pogodba o zaposlitvi za kratkotrajno delo (vzorec)

19.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

11.12 Pogodba o zaposlitvi za kratkotrajno delo (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

DELODAJALEC

SEDEŽ

MATIČNA ŠTEVILKA

in

DELAVEC

NASLOV

EMŠO

sklepata naslednjo

p o g o d b o o z a p o s l i t v i

1.člen

Pogodba o zaposlitvi se sklepa med delodajalcem in delavcem za čas _____ [treh] mesecev na podlagi 7. alineje prvega odstavka 54. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) zaradi ______ [opravila sezonskega dela: obiranje češenj na posestvu delodajalca na naslovu ______________, zemljišče s parc. št. _____ [233, k.o. Krene]].

Pogodba začne veljati z dnevom podpisa te pogodbe obeh strank.

2.člen

Delo, opisano v tej pogodbi nastopi s ________ [1. 7. 2019].

3.člen

Delavec se