Danes je 15.7.2024

Input:

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom v posebnih primerih (komentar)

7.10.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

13.1.4.1 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom v posebnih primerih (komentar)

Vesna Rebronja


  • Opredelitev pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v posebnih primerih

Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas, pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas, razen če z ZDR-1 ni drugače določeno.

Do dela s krajšim delovnim časom, kot če bi delali polni delovni čas so upravičeni delavci ki:

  • imajo pravico do izrabe dopusta za nego in varstvo otroka ter posvojiteljskega dopusta na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,

  • so upravičeni do nadomestila med začasno zadržanostjo z dela tudi v primerih, ko zavarovanec na podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma zdravniške komisije dela s krajšim delovnim časom na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

  • so delovni invalidi s pravico do delnega nadomestila zaradi nastanka invalidnosti III. kategorije ali II. kategorije, ki je nastala po dopolnjenemu 55 letu starosti, po