Danes je 28.2.2024

Input:

Pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

7.11.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

2.54 Pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

Lidija Gošnjak, davčna svetovalka z licenco ZDSS

Kako uveljavljati pomoč po ZPGVCEP?

S sprejetjem Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) objavljen v Uradnem listu RS št. 117/2022 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A) objavljen v Uradnem listu RS št. 133/2022 želi Ministrstvo pomagati ublažiti oziroma omiliti porast cen energentov kot sta električna energija in zemeljski plin.

Zakon ZPGVCEP in novela zakona ZPGVCEP-A temeljita na Začasnem okviru za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini, predvsem na točki 2.1 in 2.4 tega okvira.

Kdo so upravičenci po ZPGVCEP?

Upravičenci do pomoči v skladu s 3. čl. ZPGVCEP so pravne ali fizične osebe ali gospodarska interesna združenja, ki so organizirani po ZGD-1, ZZad, ZGZ, ZZ, ZRSin in ZDru-1, ki so registrirani v RS za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. 11. 2021, razen tistih, ki imajo na dan 31.10.2022 registrirano kot glavo dejavnost v skupini K po SKD – finančne in zavarovalniške dejavnosti.

Upravičenec mora poleg navedenega osnovnega pogoja na dan oddaje vloge izpolnjevati še naslednje pogoje:

- ne sme biti začet stečajni postopek ali postopek likvidacije;

- ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 1.000 evrov ali več;

- od 1. septembra